Misyonumuz

Paydaşlarımıza sürdürebilir değer yaratmak. Biz MOSO Consultancy olarak değer yaratmayan, sürdürebilir olmayan ve kurum kültürüne entegre olamayacak hiçbir işin içinde olmayacağız.

Vizyonumuz

Paydaşlarımız ile birlikte büyüyerek değerlerine bağlı, saygın bir danışmanlık şirketi olmak.

Değerlerimiz

Uzmanlık

Önce kendimizden başlayarak sürekli gelişime ve yeniliğe yatırım yaparız. Paydaşlarımız için en iyi değeri yaratarak, beklentilerine karşılık gelebilecek doğru ve nitelikli çözümü ortaya koyarız. Öğrenme ve paylaşma tutkusu ile sürekli daha ileriyi hedefleriz.

Etik Davranış

Tüm ilişkilerimizde sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı gösterir, yasalara, iş etiği kurallarına uygun ve şeffaf davranırız.

Sorumluluk

Her koşulda ilkelere, kurallara ve standartlara bağlılık ile verdiğimiz sözlerin, aldığımız kararların ve tüm çalışmalarımızın sorumluluğunu sonuna kadar üstleniriz. Yanı sıra bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek bir başka temel görevimizdir. Ülkemiz ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak hem insani hemde kurumsal sorumluluğumuzdur.

Samimiyet

Paydaşlarımız ile uzun vadeli ilişkiler kurmayı değerli kabul eder, dürüst, açık iletişim ile, tarafsız, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde ilişkiler kurarız.

Hikayemiz Moso Ağacı Gibi..

Moso Uzakdoğu’da yetişen bir ağaç.. Başlangıçta yaklaşık 75 cm’lik bir fidan olarak toprağa dikilen bu ağaç, dikildikten sonra, ilk beş yıllık süre içinde, en ideal şartlar altında bile gözle görülür hiçbir gelişim göstermez beş yılık bir süreden sonra sihirli bir el dokunmuş gibi, birden bire günde 40-45 cm kadar büyümeye başlar. Nihayet altı hafta içinde yaklaşık 27 metrelik boyuna ulaşır. Aslında sihir değildir yaşanan, Moso ağacının duruyormuş gibi yapıp birden bire hızla büyümesinin sebebi, toprağa sabırla saldığı yüzlerce metrelik kökleridir. Gelişim için gereksinim duyduğu gerekli minerali tamamlamak üzere uzun süre sadece kök salmasıdır. Saldığı yüz metrelerce uzunluğundaki kökleri sayesinde eksikliklerini tutunduğu toprak zeminden tamamlar ve çok hızlı gelişir. Moso ağacını bu seviyeye getiren en önemli neden ise, hedefine olan bağlılığı ve inancıyla birlikte hiç bıkmadan usanmadan azimle ve sabırla yoluna devam edebilmesidir.

Moso Ağacının gelişim için geçirdiği evrimsel ve birikimsel süreç bizim hikayemizle kesişti ve bir araya gelirken ilham kaynağımız oldu.

Bizde Moso Consultancy ekibi olarak uzun yıllar profesyonel iş yaşamında azimle, sabırla edindiğimiz, biriktirdiğimiz bilgi ve deneyimlerimizle paydaşlarımıza sürdürebilir değer yaratmak ve paydaşlarımız ile birlikte büyüyerek değerlerine bağlı, saygın bir danışmanlık şirketi olmak hayaliyle işe koyulduk.

Yanı sıra toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak, katkı sağlamakta Moso Consultancy ekibi olarak ortak hedefimizdir.

Tüm paydaşlarımıza ve doğanın korunmasına katkı sağlayabilmek dileğiyle…

Sevgiler

Moso Consultancy Ekibi

Ekibimiz